AANMELDING/VOORDRACHT KANDIDAAT VOORZITTER

Wilt u naast onderstaand formulier ook via mail aan t.schluter@kvgo.nl de volgende gegevens sturen:

- Een kort CV.
- Een (digitale) pasfoto
- Een korte motivatie van de kandidaatstelling
- Bij voordracht door een ander Lid, een verklaring van de betreffende kandidaat waaruit blijkt dat deze instemt met de voordracht.

De velden gemerkt met een * zijn verplicht in te vullen velden.