DIRECTIEGEGEVENS INZIEN EN UPDATEN

In onderstaande velden zijn de gegevens vermeld, die op dit moment bekend zijn bij het KVGO. Wilt u deze velden controleren en aanpassen? U wordt verzocht de directieleden te vermelden die als bestuurder zijn geregistreerd in het Handelregister van de Kamer van koophandel of als zodanig vanuit de aandeelhouder als directielid zijn aangewezen. Erkend vertegenwoordigers worden vermeld onder medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor 6 directieleden.

Als een directielid niet meer in dienst is, wilt u dan alle velden van deze persoon leegmaken? U kunt ook een nieuw directielid toevoegen op de lege velden. 

Directie lid 1

 
 
 
 
 

Directie lid 2

 
 
 
 
 

Directie lid 3

 
 
 
 
 

Directie lid 4

 
 
 
 
 

Directie lid 5

 
 
 
 
 

Directie lid 6