Kandidaatstelling KVGO-Ledenraad

Persoonlijke gegevens:

***) Als betrokkene niet bij de KvK is ingeschreven als vertegenwoordiger van het bedrijf dient u een verklaring te mailen aan Roel Worp (r.worp@kvgo.nl) door de wel bij de KvK ingeschreven vertegenwoordiger dat deze akkoord gaat met de kandidatuur.