Kandidaatstelling KVGO-Ledenraad

Persoonlijke gegevens:

***) Aanmelden bij de Verkiezingscommissie KVGO kan door dit formulier in te vullen. U wordt dan gevraagd om getoonde velden volledig in te vullen en u aan te melden. Verplicht zijn de bedrijfsnaam plus lidnummer van het KVGO, de naam en de functie van de persoon die het bedrijf zal vertegenwoordigen (bijvoorbeeld directielid).

Als betrokkene niet bij de KvK is ingeschreven als vertegenwoordiger van het bedrijf dient u een verklaring te mailen aan Roel Worp (r.worp@kvgo.nl) door de wel bij de KvK ingeschreven vertegenwoordiger dat deze akkoord gaat met de kandidatuur.