aa

Fit & Flexibel 3 'ZELF AAN DE SLAG'

U kunt een keuze maken uit de onderstaande Kennissessies voor Ronde 1 en voor Ronde 2.

KENNISSESSIE 1: HELLEN VAN LIENDEN OVER 'ZELFREGIE OP LEVEN & LOOPBAAN'

Pieken en dalen. Daar heeft ieder in het werk en privéleven mee te maken. Hoe zorg jij als ondernemer of P&O-er voor veerkrachtige, positief gestemde medewerkers? 

Hoe blijven medewerkers gemotiveerd en actief betrokken, tot hun 67e jaar?
En: hoe zorg jij dat medewerkers ZELF verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid?

In deze kennissessie, in samenwerking met de Stichting Viven (www.viven.nl), maakt u kennis met de impact van positieve psychologie op de werkvloer op productiviteit, aanpassingsvermogen, veerkracht en optimisme.

KENNISSESSIE 2: KATRIEN PRAET EN MAARTEN JANSEN OVER 'VERZUIM KANSRIJK AANPAKKEN'

Met verzuim van werknemers krijgt elke werkgever te maken. Zoals bekend leggen de bestaande wet- en regelgeving nogal wat verplichtingen op.

In deze sessie krijgt u hier een update van, met op stapel staande wijzigingen. Daarnaast zullen we ingaan op praktijkvoorbeelden vanuit het verzuimsteunpunt.

Ook zullen we ingaan op de wijzigingen in de WIA-wetgeving (“bezava”) per 1 januari 2017 en de consequenties daarvan voor het verzuimbeleid. U krijgt praktische tips hoe hiermee om te gaan binnen uw organisatie.

KENNISSESSIE 3: LIESBETH HOOGHOUDT EN LEONIE FIDDER OVER 'ZELF AAN DE SLAG MET GEZONDHEIDSMANAGEMENT' 

Hoe staat uw onderneming er voor, als het gaat om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? U krijgt de mogelijkheid om, voorafgaand, een “Gezond Ondernemen Scan” in te vullen.

De uitkomsten hiervan worden tijdens deze kennissessie geanonimiseerd gepresenteerd. Tevens krijgt u instrumenten zodat u direct aan de slag kunt.

Aanvullend zal Leonie Fidder van Zalsman BV (http://www.zalsman.nl/) actief bezig met gezondheidsmanagement de ervaringen toelichten. Zalsman BV is onlangs naar aanleiding van hun vitaliteitsprogramma verkozen tot “Het vitaalste bedrijf van Overijssel”.